Voor (tweedehands) banden ga je naar usedtyres.nl

Bij usedtyres.nl kun je kiezen uit een groot assortiment gebruikte banden en nieuwe banden. Alle soorten banden worden geïmporteerd en geëxporteerd binnen Europa. Ze beschikken dus over allerlei soorten banden. Deze kunnen gemonteerd, gebalanceerd en/of gerepareerd worden. Naast autobanden kun je ook terecht voor complete sets en losse velgen. Bij de prijzen die op de website genoteerd staan zijn onder andere montage, balanceren, btw, nieuw ventiel en verwijderingsbijdrage inbegrepen. Het is begrijpelijk als je niet naar de vestiging in Nijmegen kunt komen als je verder weg woont. Gelukkig kun je op simpele wijze banden bestellen op de webshop. Alle prijzen die op de website aangegeven staan naast de banden zijn inclusief btw. Echter zit hier geen montage bij. Als je invoert wat jouw bandmaat is krijg je een goed overzicht met opties die je aangeboden worden door het bedrijf.

Het bandenhotel

Het bedrijf werkt met een mooi systeem. Als je naar de bandenservice gaat om banden te verwisselen kun je je zomerbanden op laten slaan in het bandenhotel. Dit betekent dat als het seizoen weer verandert, je de banden gewoon weer terug kunt laten wisselen naar je oude banden. Dit is allemaal deel van de aangeboden klantenservice.